خشایار ملک زهتاب

10 سال سابقه کار حرفهای در فروش-در زمینه مدیریت فروش.بازاریابی.مسلط به فروش در تمام عوامل .مدیر.مسلط به چندکار

سوابق تحصیلی

کاردانی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

موسسه/دانشگاه: پویندگان اندیشه

مهارت‌ها

توانایی انجام چندین کار به طور همزمان

آشنا با exel.word

100%

سوابق شغلی

مدیرفروش

سازمان/نهاد: فروشگاه

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

100%

پروژه‌ها

عنوان پروژه: فروش

توضیحات: پروژه ای برای ارتقاع سطح فروش در 2 ماه وایجاد سود2 برابر برای شرکت ذینفع

دوره ها و گواهینامه ها

مدیریت فروشگاه

موسسه: کندو

Sales (فروش)

موسسه: خصوصی

افتخارات

تماس با من